I&R Schaap/Geit

Voor de identificatie en registratie van schapen en geiten heeft BRIGHT Software een apart programma ontwikkeld. Het I&R Schaap/Geit pakket is een compleet programma waar mee u dierstromen kunt registreren en kunt melden bij het RVO. Hiermee kunt u eenvoudig voldoen aan alle wettelijke verplichtingen.

Het voordeel van I&R Schaap/Geit is dat u kunt werken in groepen en per aanvoer en afvoer gegevens vast kunt leggen. Wanneer u werkt met een I&R Reader, kunt u de dieren ook scannen. Daarnaast is ook een uitgebreide uitwisseling van gegevens mogelijk met andere administraties.

In het programma heeft u een duidelijk overzicht van alle dierstromen, zodat u gegevens makkelijk kunt controleren. Voordat u de dieren meldt, kunt u eerst informatie opvragen. U kunt bijvoorbeeld eerst controleren of het dier een geboortemelding heeft. Hierdoor houdt u goed zicht op de registratie.

Mogelijkheden met het I&R Schaap/Geit programma zijn o.a.:

  • Melden dieren in Nederland
  • Registratie op groepsniveau en per individueel dier
  • Combineren met een I&R Reader
  • Volledige stalregistratie met stallijsten
  • Aanmaken vrij instelbare rapporten
  • Uitwisselen van gegevens met andere BRIGHT I&R gebruikers
  • Uitwisselen van gegevens met integraties
  • Uitwisselen van gegevens met andere softwareprogramma's
  • Ondersteuning van diverse import en export bestanden
  • In meerdere talen leverbaar