Maatwerk Portaal

Het Portaal van BRIGHT Software is ook in eigen beheer ontwikkeld, dit maakt het mogelijk om hier maatwerkmodules voor te maken. Bepaalde overzichten, rapporten of controlelijsten zijn als maatwerk te integreren in het portaal.

Het maatwerk voor het portaal geldt voor alle onderdelen namelijk staladministratie, BKI, slachtinfo. gezondheidsregistratie, portaal mail.

Naast overzichten kan BRIGHT Software ook extra functies in het portaal voor u ontwikkelen. Als voorbeeld moet u denken aan het registreren van ijzerwaarden, garantiekalveren of het corrigeren van de kengetallen naar een mestersindex. Voor deze functies worden dan aparte modules gemaakt welke u in de licentie kunt opnemen.